เมืองพัทยา ร่วมกับกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองพัทยา จัดกิจกรรมให้บริการสร้างเสริมสุขภาและป้องกันโรคเชิงรุก

(30 เม.ย.67) ณ สำนักปฏิบัติธรรมบุณย์กัญจนาราม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก โดยมีนายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ลดอัตราป่วยและอัตราตาย ที่เป็นภาระโรคของประเทศ และส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นประโยชน์ต่อประชาชน และต้องการเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมตามกลุ่มอายุ สามารถค้นหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และเข้ารับการดูแลสุขภาพก่อนกลายเป็นผู้เจ็บป่วย และผู้ที่เจ็บป่วยได้เข้ารับการตรวจรักษา

สำหรับการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ตรวจคัดกรองสุขภาพกาย สุขภาพจิต ภาวะเครียด-ซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย ความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเสพสารเสพติด ในผู้ที่มีอายุ 15-59 ปี, ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ที่มีอายุ 35-59 ปี, ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ในผู้ที่มีอายุ 35-59 ปี, ตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือดสูง (CHOL/HDL ในผู้ที่มีอายุ 45-59 ปี, ตรวจคัดกรองโลหิตจาง (CBC) ในหญิงที่มีอายุ 12-24 ปี, ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test ในหญิงที่มีอายุ 30-59 ปี, ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (FIT Test) ในผู้ที่มีอายุ 50-70  ปี, ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ในผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 และ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 และมีความเสี่ยงตามกำหนด

ซึ่งกิจกรรมภายในวันนี้มีพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่มาร่วมรับบริการกันเป็นจำนวนมาก……

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *