เมืองพัทยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการจราจรรับโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่องาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 14

วันที่ 8 ธ.ค.65 นายว

Read more