รมว.วัฒนธรรม เปิดโครงการสัมมนาสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

เวลา 09.00 น.วันที่ 8 กันยายน  2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสัญจรส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ณโรงแเรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา,  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา, ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา,  นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยา, นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุติเมืองพัทยา, นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา,นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี,  พ.ต.ต.สุชาติ ดุสดี สวป.สภ.บางละมุง ร.ต.ท.ภูษิตการ เรี่ยมประการ รอง สวป.ฯ, คณะวิทยากร สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมการจัดสัมมนา

การส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมเมืองพัทยาให้เป็นเป้าหมาย สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้งของไทย และต่างประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ มีความสำคัญต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างทั่วทุกมุมโลก ภาพยนตร์ก็ถือเป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมชั้นเยี่ยมสาขาหนึ่ง ที่สามารถเผยแพร่ ไปสู่ตลาดภาพยนตร์ในต่างประเทศอีกด้วย ปัจจุบันกระแสความสนใจในการบริโภคสื่อบันเทิงแบบออนไลน์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้การรับรู้และการบริโภคงานศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิงจากช่องทาง Platform ชั้นนำต่างๆที่ได้ความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น ยูทูป และ NetFlix เป็นต้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

เมืองพัทยา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับอีก 12 หน่วยงาน เพื่อผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) ประเภทเมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film) ของยูเนสโก ภายในปี 2570 และได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง………

เล็ก พริกขี้หนู รายงาน